statcounter

       

Mawrth 2004 March

Efeillio / Plouyé

Cafwyd cyfarfod efeillio llwyddiannus ar y 9fed o Chwefror i drafod yr ymweliad swyddogol cyntaf o Plouyé, Llydaw rhwng Mai 13eg - 17eg. Dylai fod tua 12 o gynrychiolwyr yn y parti ac fe fydd angen llety arnynt gan bobol yn y pentref. Mae’r pwyllgor yn trefnu rhaglen o adloniant a ddylai roi blas o Garrog/Parc ac ardal leol. Bydd adloniant i’r holl bentref ar Ddydd Sadwrn Mai 15fed gyda “Hog Roast” - Tocynnau - £5.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article