statcounter

       

Mawrth 2004 March

Canolfan Iechyd

Corwen Edrychwch Ar Ol CalonA ydych mewn penbleth ynglyn a braster da a braster drwg? Ydy eichcolesterol yn rhy uchel? Mae 20% o’r coleserol yn ein gwaed yn dod o’r hynyr ydym yn ei fwyta, ac yn cael ei wneud o “lipid” dwysedd isel (LDL) sy’n tagu’r rhedweli - BRASDER DRWG - a “lipids” dwysedd uchel(HDL) -BRASDER DA - sy’n cario’r LDL yn ol i’r iau i gael ei wastraffu ac felly i lanhau’r rhedweli. Mae braster anifeiliaid sy’n cael ei ddarganfod mewn cig achynyrch llaethdy yn cynnwys lefel uchel o LDL, yn ogystal a corgimwch. Ceir braster HDL mewn pysgod fel brithyll, salmwn, sardin, a phennog. Os nad ydych yn hoffi pysgod, cymerwch dabledi olew pysgod. Mae prynnu olew coginio a menyn yn gallu bod yn gymleth. Mae olew gwyn caled e.e., lard yncynnwys braster uchel a llawer o LDL. Dylai Flora ac olew llysiau gael eudefnyddio’n gymhedrol.Y brater gorau i’w ddefnyddio yw’r hyn a geir mewn bydydd megis Olew Olewydd a “Rape Seed”. Gll Flora “pra active” a Benecolleihau eich coleserol rhwng 10% a 15% wrth ei ddefnyddio’n gyson. Mae ymarfer corff am 20 munud tair gwaith yr wythnos (cerdded yn gyflym) yn cryfhau’r galon ac yn codi lefel yr HDL yn eich gwaed. Mae gwin coch mewn cymedroldeb yn amddiffynol hefyd. Os oes rhywun yn y teulu wedi bod ac angina neu wedi cael trawiad ar y galon cyn bod yn 60 oed, buasai prawf colesterol o fudd. Cofiwch mai’r ffordd orau i rwystro clefyd y galon yw i beidio a dechrau ysmygu, neu roi gorau i ysmygu.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article