statcounter

       

Mawrth 2004 March

Rysait Mis Mawrth

Mae ein gohebydd ‘Cornish’ (John Burn) yn gyndyn o ddatguddio rysait Pastai Cornish gan ddweud ei fod yn gyfrinach. Mae wedi fodd bynnag gyrru rysait sy’n cynnwys blodfresych, sy’n ardderchog gyda cig rhost:

Torrwch flodfresych a’i roi mewn dwr berwedig gyda halen am 3 munud. Rhowch y blodfresych (heb y dwr) ar ddysgl, gyda halen a phupur du. Taenellwch gyda caws ac olew olewydd. Craswch mewn popty poeth 185C am 10/15 munud. Oes gan unrhyw un rysait lleol i’w rhannu gyda’n darllenwyr? Buaswn yn falch o unrhyw gyfraniad!

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article