statcounter

       

Mawrth 2004 March

Swyddfa’r Post, Carrog

Bydd Swyddfa’r Post, Carrog yn cau ar 31ain o Fawrth. Gobeithio y bydd gwasanaeth cyfyngedig ar gael. Bydd y Siop yn cau ar y 3ydd o Fis Ebrill. Dyma fydd y tro cyntaf i drigolion Carrog fod heb siop yn y pentref!

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article