statcounter

       

Ebrill 2004 April

Golygyddol

Argraffiad saith Y daflen newyddion i Garrog a Llidiart y Parc Wel, rydym yn dal I fod yma mewn print ar ol saith mis! Mae’r genhinen Pedr wedi blodeuo o’r diwedd a’r eira wedi mynd Bu dyfrgi yn chwarae yn yr afon Ddyfrdwy ger y bont. Mae’r wyna ar ddarfod a’r charafan gyntaf y gwanwyn wedi dod i’r pentref.

Gobeithio y bydd y Bont yn parhau I fod yn addysgiadol ac yn ddefnyddiol I’r gymuned. Mae’n bwysig i ni gael eich cyfraniadau a sylwadau sydd, rydym yn siwr, yn cael eu darllen gan ein cynghorwyr. Ers yr rhifyn cyntaf rydym wedi rhoi hanes am, y peryglon ar yr A5, prinder arwyddion yn y pentre, dyfodol siop y pentre ac yn awr mae digwyddiadau difrifol o fandaliaeth. Mae’r ffaith fod lori enfawr wedi croesi hen bont Carrog yn achosi pryder, ond yn fwy fyth fe wnaed pethau yn waeth gan yr hwn a daflodd rhan o’r wal a’r rhwystrau amddiffynol I mewn i’r afon yn hwyr nos Sadwrn. Mae prinder goleuadau ar y bont (cwyn arall!) ac mae’r perygl a achoswyd yn amlwg i unrhyw un.

Mae’n rhaid i ni fel trigolion aros i weld a fydd yr awdurdodau yn penderfynu cau y bont er mwyn ei atgyweirio. Ugain mlynedd yn ol fe atgyweirwyd y bont a cofiwn i hyn beri llawer o drafferth i’r bawb.

Anfonwch eich cyfraniadau i Ian Colin neu Paul. Email editor@ybont.deevalley.com

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article