statcounter

       

Ebrill 2004 April

Ymgais Cynllunio (Rhif 404010)

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi derbyn cais ar ran Rheilffordd Llangollen a Oparofill Construction Ltd. Ar gyfer y gwaith canlynol - I symud 30,000 medr ciwbig o bridd a gwastraff ffordd o’r hen reilffordd yn Bonnwm, Carrog er mwyn hwyluso gwaith estyniad y Rheilffordd hyds. at Gorwen.

I I symud y gwastraff hwn I dir yr Eglwys, Carrog. (Wrth ochr B5104) I ddyfnder o 2.1 medr. Mae cynnluniau ar gael yn y One Stop shop o’r cyntaf o Ebrill. I godi cyfyngdra pwysau Pont Carrog I 30 tunellgvw er mwyn galluogi cludiant o ddefnyddiau I dir yr Eglwy

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article