statcounter

       

Ebrill 2004 April

O Bonnag i Fara Brith

Roeddem yn meddwl fod Chris a Paul Fisher yn cael rhyw argyfwng canol oed pan glywsom am eu cynlluniau, gan obeithio y buasai’r holl beth yn chwythu drosodd. Ond na, roedd y ddau wedi cynllunio I werthu eu cartref bendigedig mewn coedwig o Glychau’r Gog yn Ynys Manaw a symud I fyw rhwng capel a thafarn yn Nhir y ddraig a’r cennin.

Beth bynnag, I ffwrdd a nhw are u Safari Celtaidd. Gan ein bod yn poeni amdanynt, roedd yn rhaid derbyn y gwahoddiad I ymweld a’u cartref newydd yng Nhymru. Roeddem yn lawn o breeder am ein ffrindiau wrth I ni hedfan o Ynys Manaw I Lerpwl. Diflannodd yr holl ofidion a oedd gennym yhghylch eu penderfyniad I symud I le a oedd yn fwy hwylus I Paul a’I Fusnes Hyfforddi. Roedd Carrog yn fan hudolus, gyda’I gaeau gwyrdd a’r afon Ddyfrdwy yn sgleinio trwy’r pentref.

Roeddem wedi ein swyno. Roedd fy ngwaed Celtaidd wedi cyffroi ac fe gefais yr un teimlad ar hyn a gefais wrth ymweld a Llydaw am y tro cyntaf. Ond roedd gwell I ddod. Cawsom groeso mawr lle bynnaf I ni fynd. Lle oedd y bobl Gymraeg a ddaeth Ann Robinson are u traws? Yn bendant nid yng Ngharrog! Os oedd unrhyw un yn siarad yn y Gymraeg wrth I ni gyrraedd, troi I’r Saesneg a wnaethant yn syth er ein lles ni. Buom yn chwerthin yn y “Grouse” gyda’r pentrefwyr, ac yn canu yn yr Eglwys gyda’r gynulleidfa. Cefais “Benblwydd Hapus” yn y Gymraeg hefyd ym Mis Medi. Rydym yn ymweld a Charrog yn aml, yn syml gan fod y lle mor hardd. Nid ydym yn poeni am Paul a Christine yn rhagor. Maent ymysg bobl croesawgar ac mewn lle hudolus. Rydym yn gobeithio y bysdd mwy o ymweliadau I Garrog er mwyn I ni ail-gydio mewn cyfeillgarwch y trigolion a rhannu mwy o brofiadau Paul a Christine ar eu taith o Fronnag I Fara Brith.

Christine Bentley, Port St Mary, IOM ( Bonnag yw’r bara traddodiadol yn Ynys Manaw. Rhysait ar y dudalen nesa)

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article