statcounter

       

Ebrill 2004 April

Materion Iechyd

Hunllef Caws

Aydy caws yn achosi hunllefau? Mae hyn yn dibynnu ar y math o gaws a metaboleg y person sy’n ei fwyta. Mae dau fath o gemeg mewn caws, un sy’n effeithio ar yr ymenydd a’r llall yn effeithio ar gwsg. Mae caws aeddfed yn dueddol o achosi breuddwydion cas a hunlle.

Dywed rhai arbennigwyr mai arwydd o anghydfod ywbreuddwydio am gaws. Mae breuddwydio am gaws megis Brie yn arwydd o anghydfod ariannol neu gymdeithasol. Mae breuddwydio am wneud caws yn arwydd o lwyddiant mewn antur newydd!

Arolwg Newydd

Mae ymchwiliad yn y Ffindir (lle mae pobl yn yfed mwy o goffi nag unman arall yn y byd) wedi darganfod fod yfed coffi yn gallu gwarchod rhag Diabetes, math 2 sy’n trawo’r henoed a phlant. Mae yfed tair neu bedair cwpanaid o goffi y dydd yn gallu lleihau’r tebygrwydd o’I ddal. (29% mewn marched a 27% mewn dynion). Roedd yr arolwg yn cynnwys 14,000 o oedolion dros 12oed. Gall Math 2 o Diabetes redeg mewn teuluoedd ac mae bobl sy’n cario gormod o bwysau yn fwy tebygol o ddioddef. Os ydych yn meddwl eich bod mewn perygl, gwnewch apwyntiad gyda’r nyrs.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article