statcounter

       

Ebrill 2004 April

Pysgota

Mae tymor pysgota brithyll wedi cychwyn ar y 3ydd o Fawrth ond hyd yn hyn does dim adroddiadau ar gyflwr y dwr neu o unrhyw ddaliadau. Mae lefel yr afon a’r tymheredd wedi newid gryn dipyn yn yr wythnosau diwetha ers y llifogydd ym Mis Chwefror. Ni fydd tymor Salmwn yn cychwyn tan yn hwyrach yn y flwyddyn, gan fod rhediad y Gwanwyn wedi diflannu. Nid dyma’r achos yn y llyfr “Od in Hand” 1954 a ysgrifennwyd gan Charles Hancock, Gohebydd y Birmingham Evening Post. Bu’r awdur yn aros am flynyddoedd yn Penlan ac fe ddaliodd ei Salmwn cyntaf (13 a hanner pwys) o dan Bont Carrog.

Bu hefyd yn y Grouse “I gael gwydriad I fedyddio gwialen bysgota newydd” gan ddychwelyd mewn 15 munud gyda pysgodyn 11 pwys mewn cyflwr da. Fe ddaliodd un arall 15 pwys ar ol te! Mi fuasai’n anodd curo’r 45 a ddaliodd yn 1939 heddiw. Y record o’r Salmwn mwyaf yw gwedillion cawr o bysgodyn 58 modfedd o hyd a gafodd ei ddarganfod ym Mis Mehafin 1954 gan Hwsmon y Bwrdd Afonydd.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article