statcounter

       

Ebrill 2004 April

Rhysait y Mis

Bonnag Ffrwythau.

2 a hanner cwpan o flawd
1 cwpan o siwgr
1 cwpan o gyraints
1 llwy bwdin o fargarin
1 llwy de o ‘bicarbonate of soda’
1 llwy de fawr o sbeis cymysg
ychydig o rinflas fanila
1 cwpan neu fwy o laeth enwyn

Cymysgwch y blawd a’r menyn. Adiwch y cynhwysion sych. Cymysgwch a’r llaeth enwyn. Craswch am ryw awr mewn popty cymhedrol.

Broth Manx

3 chwart o ddwr
Cig Oen
Darn o gig eidion
1 cwpan o haidd perl
1 moron wedi ei dorri’n fan
1 sleisen o feipen
Parsli, teim seleri
Pupur a Halen

Berwi’r dwr. Rhowch y cynhwysion I gyd arwahan I’r persli I mewn I’r dwr, a’I ferwi’n araf am 2 awr. 10 munud cyn gorffen tynnwch y cig allan a’I dorri I mewn I ddarnau bach gan ei osod yn ol yn y sosban Rhowch y persli I mewn a’I ail ferwi.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article