statcounter

       

Ebrill 2004 April

Neuadd

Diolch yn fawr I Brian Tawelfa am y Byrddau Hysbysebion newydd sydd yn y Neuadd.

Bydd y Clwb 100 yn tynnu’r rhif cyntaf ar Fai 15fed.

Cefnogwch eich LOTERI lleol os gwelwch yn dda trwy gysylltu a Dave Jones, Tan y Ffordd am docyn, neu cyfrannwch yn rheolaidd trwy gysylltu a Colin Roberts neu Paul Fisher.

Yn anffodus, oherwydd fandaliaeth nid yw toiledau’r dynion I gael ei ddefnyddio. Mae cryn dipyn o ddifrod wedi cael ei wneud I’r toiledau sydd wedi achosi llifogydd. Mae un o’r toiledau wedi cael ei dorri yn ogystal a ffenest a gafodd ei dorri wrth I’r troseddwyr ddianc drwyddo. Rydym wedi bod mewn cysylltiad a’r heddlu a buasem yn ddiolchgar am unrhyw wybodaeth am y rhai a achosodd canoed o bunoedd o ddifrod.

Pwyllgor Neuadd nesaf - 7.30pm - Dydd Llun 5ed o Ebrill. Cofiwch logi’r Neuadd trwy Janice Sheasby.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article