statcounter

       

Ebrill 2004 April

Carnifal

Mae angen cymorth ar gyfer y Carnifal os yw am ddal I fynd. Llwyddodd Pwyllgor y Carnifal I godi arian at nifer o achosion ac elusenau y flwyddyn diwethaf a oedd o fudd I‘r gymuned. Bydd y Carnifal yn cael ei gynnal ar Awst 14eg eleni, sy’n swnio‘n bell I ffwrdd ond mae angen help arnom RWAN er mwyn cwblhau’r cynlluniau. Os ydych yn fodlon helpu cysylltwch a Sarah yn y Grouse neu Nia ar 430325.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article