statcounter

       

Ebrill 2004 April

Clwb Hwyl Dydd Sadwrn (Ar gyfer plant 14 ac iau)

Ar ol dechrau bendigedig, mae’r Clwb Sadwrn yn parhau I ffynnu a nifer fawr o blant yn mynychu’r sesiynau. Mae’n ofynnol I chi adael I’r Clwb wybod os yw eich plant am fynychu er mwyn nodi’r nifer.

Ffoniwch 01490 430571. Bydd posteri yn hysbysebu gweithgareddau’r Clwb o gwmpas y pentref yn wythnosol.

Dyddiadur y Clwb

Dim Clwb ar y 3ydd a’r 10fed o Ebrill oherwydd fod y Neuadd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau eraill, a Gwyliau’r Pasg.

Bydd y Clwb yn ail-ddechrau ar y 17eg o Ebrill gyda sesiwn dawns I blant hyd at 7 oed, a crefft a chwaraeon I’r rhai dros 7. Bydd canu a sesiwn stori ar y bore hwn yn ogystal.

Ebrill 24ain - Dawns Lladin ar gyfer 7+ gyda athro dawns proffesiynnol. Bydd hefyd weithgareddau beicio, crefft a sesiwn Byw yn Iach gyda Ann Morris, Ymwelydd Iechyd.

Mai 1af - Crefft, ffotograffiaeth a chwaraeon.

Mai 8fed - Crefft, beicio a chwaraeon.

Mai 15fed - Dim Clwb oherwydd ymweliad Plouye.

Mai 22ain - Sesiwn Fawr I’w drefnu, a’I hysbysebu.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article