statcounter

       

Ebrill 2004 April

Lefel ‘BROADBAND’ Wedi Ei Gyrraedd

O ganlyniad I’r ymgyrch diweddar mae 120 o bobl o Garrog, Glyndyfrdwy a Llidiart y Parc wedi rhoi eu manylion ar gyfer trosglwyddiad BT A Broadband. Mae hyn yn golygu y byddwn yn medru cael Broadband er nad yw’r dyddiad wedi ei benderfynnu hyd yn hyn. Llongyfarchiadau I Steven Fox sydd wedi body n weithgar iawn yn ystod yr ymgyrch. I Bob Barton, Cynghorydd Sir a argraffodd y Posteri ac a fu’n hel gwobrau raffl. Diolch I’r Grouse, Y Berwyn, Dave Butcher, Siop Carrog a Glyndyfrdwy am y gwobrau, ac I Ysgol Carrog a Glyndyfrdwy am eu cymorth.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article