statcounter

       

Mai 2004 May

Golygyddol

Wel dyma ni gyda rhifyn wyth ac yn symud yn agosach at Mis Mai. Y Mis a fydd yn dangos frwyth ein gwaith ar gyfer efeillio a Plouyé. Mae erthygl yn amlinellu trefniadau ar gyfer y penwythnos yn y rhifynhwn. Penwythnos I’r holl bentref yw hwn a gobeithiwn y bydd llawer ohonoch yn cymryd rhan yn y gweithgareddau. Mae efeillio gyda cymunedc arall yn weithred anffurfiol, ond gyda llawer o fanteision yn cynnwys dysgu sut mae cymunedau tebyg yn byw. Mae’n anarferol I gymuned mor fach a ni ymgymryd ag efeillio ond mae Plouyé wedi gofyn I ni wneud hyn o ganlyniad I’r lletygarwch y meant wedi ei dderbyn yma dros y blynyddoedd. Gobeithio y gallwch adeiladu ar yr ymweliad yma a threfnu ymweliad I Lydaw yn y dyfodol agos lle bydd croeso I bawb.

Bu I’n Ffwl Ebrill weithio yn rhy dda! I ddechrau fe dwyllodd un o’n tim golygyddol ac yna nifer o’r gymuned. Teimlwn y dylem ymddiheuro am achosi pryder. Roedd ambell un yn poeni ddigon I fod eisiau cychwyn protest, ond yn barod I chwerthin ar ol deall mai Ffwl Ebrill oedd y cyfan. Dylem hefyd son am Staff y One stop Shop a fu’n brysur yn dilyn ymholiadau. Diolch am hynny, ond gwyliwch Mis Ebrill nesaf! Mae’r siop a’r bont yn parhau I achosi pryder yn y pentref. Mae gennym lythyr yhglyn a’r siop, ac mae llawer yn poeni am y bont gan ei fod yn debygol y bydd yn rhaid i Garrog a Llidiart y Parc gael eu gwahanu am yr ail waith mewn ugain mlynedd a ninnau wedi adeiladu pont gyda Llydaw!

Mae’r heddlu yn dal ar drywydd y difrod a gafwyd I’r Neuadd. Mae’r gost yn llai na’r hyn a feddyliwyd gan I York Carpets ddod I’r Neudd Ddydd Sul I gyweieio’r llawr am bris da. Fodd bynnag roedd yn rhaid cael ‘cistern’ newydd I’r toiled. Rydym yn aros am bris I gyweirio’r ffenest.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article