statcounter

       

Mai 2004 May

Hen Garrog a Llidiart y Parc

Dyma ddarn olaf traethawd y 50au, a’r pwnc y Mis hwn yw tyfiant y Pentref.

“Rhwng 1895 a 1905 fe godwyd nifer o adeiladau . Adeiladwyd Capel y Bedyddwyr, gan symud o Tancapel (Swan Cottages). Yn 1898 fe adeiladwyd Disgwylfa a Gorffwysfa Disgwylfa y drws nesaf I’r Capel Methodist ar gyfer y Gweinidog a Gorffwysfa ar gyfer Mr Edward Jones, Siop y Parc. Cost y ddau oedd £635. Yna fe adeiladwyd Pengwern, Fronheulog, Llanerch, Minffordd a Trem Afon, Cadogan, Crammond a’r Swyddfa Bost, a oedd arfer a bod yn Dewis Dyddyn ac yn gwerthu papurau newydd. Yn hwyrach ymlaen fe adeiladwyd Ty Coch (Berwyn Lodge) tua 1904/5 a Gwylfa Terrace, Capel Beulah a Tai Teg.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article