statcounter

       

Mai 2004 May

Newyddion Pont Carrog

Mae’r Cyngor wedi derbyn amcangyfrif ar gyfer adnewyddu’r bont ac yn trafod y mater gyda CADW oherwydd pwysigrwydd hanesyddol y bont. Mae’n debyg y bydd y bont ar gau am ychydig o ddyddiau I gerbydau ond nid I gerddwyr, tra mae’r gwaith yn cael ei wneud. Dylid rhoi arwyddion wrht y Stesion ac wrth y Neuadd fel bo cerbydau yn gallu troi. Ni allwn ddisgwyl I yrrwyr sydd wedi cyrraedd y bont gan nad oes arwyddion priodol I yrru’n ol yr holl ffordd. A beth am leihau’r cyfyngiad I 7.5 tunell gvw? A symud yr arwyddion hyll oddiar bont hardd sy’n cael ei ffotograffio a’I pheintio’n gyson.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article