statcounter

       

Mai 2004 May

Ail Ddyfodiad Criced

Yn y gorffennol roedd gan Carrog a Llidiart y Parc dim criced o dan gapteiniaeth Dennis Wyn Jones. Er fod y tim hwnnw wedi chwalu mae diddordeb mewn gem gyda chwaraewyr o dim Corwen. Mae hyn yn cynnwys chwaraerwyr o bob oedran bu Michael Jones, 58 o Garrog yn batio yng Nghorwen yn ddiweddar! Nid yw’r sgor wedi ei gadarnhau eto ond mae pawb yn y Grouse a oedd yn amau ei dalentau wedi talu eu harian ar gyfer Hope House.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article