statcounter

       

Mai 2004 May

Weli’s a Berfa

Rywdro tua diwedd Mis Chwefror cefais fy neffro gan swn a roddodd gryndod I mi. Roedd oen cyntaf 2004 Llan Farm wedi cael ei eni, a’I fam wedi ei wrthod gan ddychwelyd yn ddi-niwed at y praidd. Fe ddwedais bader sydyn gan geisio adunaid rhyngddynt, ond dal I’w wrthod a wna’r fam wythnos yn ddiweddarach.

Tra ynghanol yr wyna fe benderfynnodd rhywun o Wasanaeth y Cyngor alw heibio I wneud cyfrif swyddogol o’r defaid. Er ei fod yn ddyn ffeind a fod y defaid I gyd yno roedd yn gur pen y gallwn fod wedi gwneud hebddo.

Ar y cyfan fe aeth yr wyna yn iawn. Diolch I’r rhai a ffoniodd I adael I mi wybod am oen mewn trafferth rwyf yn gwerthfawrogi eich cymorth. Gyda’r domen daily n mynd yn agosach at y ffordd bob dydd, fe benderfynnais ei chwalu ar y caeau, ond cefais dipyn o starch. Daeth Arwel Bach I lawr, ac ar ol dyddiau o geisio osgoi’r glaw fe lwyddodd I chwalu’r cyfan.

Gan fod y tywydd yn sych, penderfynnais rdroi teirw allan ar Y Ddol, wrth y Grouse. Dau ddiwrnod yn ddiweddarach, death y glaw mawr ac fe drodd y tywydd yn oer, er gwaethaf golygon y tywydd.

Mae’n debyg fod digon o wair nes I bopeth adael y siediau, ond y cwestiwn mawr yw pryd fydd hynny?

Mae’r gwartheg ar fin dod a lloi dros yr wythnosau nesaf, felly diffyg cwsg unwaith eto. Os oes unrhyw un sy’n cael trafferth cysgu yng Ngharrog ac yn mwynhau tipyn o “Tug of War” cysylltwch a mi.

Gareth Llan.
© Gareth Bryan 2004

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article