statcounter

       

Mai 2004 May

Y Gornel Ariannol

Blwyddyn dreth newydd, a chyfrif cynilo unigol newydd (ISA). Ond sut mae dewis yr un iawn? Gall hyn fod yn ddewisiad anodd gan fod cymaint o rai gwahanol. Rydym wedi nodi pwyntiau I’ch helpu wrth wneud penderfyniad.

1.PERFFORMIAD GORFFENNOL
Nid yw perfformiad yn y gorffennol o angenrheidrwydd yn golygu perfformiad da yn y dyfodol. Er enghraifft, ar ddechrau 2000 fe fuddsoddodd nifer o bobl arian gyda cwmniau technoleg a oedd wedi enill swm mawr dros y dair blynedd blaenorol.Fodd bynnag, roedd cwymp mawr yn 2000. Ond peidiwch ac anwybyddu perfformiad gorffennol yn gyfan gwbl.

2.PERYGLON
Mae rhai cronfaoedd yn fwy anwadal nag eraill, mewn gair meant yn cario mwy o berygl o golli arian. Wrth I chi drafod buddsoddi gyda Cynghorydd Ariannol gwnewch yn siwr eich body n hapus gyda lefel y peryglon.

3.CWESTIYNNAU I’W GOFYN
Gofynnwch I’r cynghorydd os yw rheolwr y cwmni yn buddsoddi ei arian ei hyn gyda’r cwmni. Nid yw hyn yn sicrhau perfformiad da ond fe all sicrhau ymrwymiad.

4.PORTFFOLIO
Dylai buddsoddwyr gysidro gwneud portfolio gyda nifer o gronfaoedd sy’n cynnwys cymysgedd o feddiannau e.e. Rhwymau, ac eiddo. Mae’n gwneud synnwyr I rhannu’r arian fel nad ydych yn debygol o golli swm mawr ar unwaith.

If you have any questions

e-mail us at office@hlfinancial-ifa.co.uk phone 01978 860897
or send your letters to the address below.

Article supplied by
H.L. Financial Consultants. Unit 9, The Malthouse, Regent Street, Llangollen, LL20 8HS.
H.L. Financial consultants is an appointed representative of Berkeley Independent Advisers Ltd.
which is authorised and regulated by the Financial Services Authority

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article