statcounter

       

Mai 2004 May

Efeillio / Plouyé

Ar benwythnos Mai 14/16eg bydd Carrog a Llidiart y Parc yn efeillio’n swyddogol gyda Plouyé yn Llydaw. Bydd 10 o drigolion Plouyé yn cynnwys y maer, M. le Guern yn aros yn y pentref dros y penwythnos. Mae Plouyé yn gymuned ddwyieithog (Ffrengig/Llydaweg) sydd yn debyg o ran maint I Garrog/Parc a chanddi Eglwys ac Ysgol a tair tafarn (un ohonynt yn siop hefyd !!!). Bydd y penwythnos yn gyfle I ni gymharu diwylliant an ffordd o fyw.

Dyma amlinelliad o weithgareddau’r penwythnos:
Gwener Mai 14eg Derbyniad swyddogol yn y Neuadd am 2 or gloch. Bydd croeso I holl drigolion Carrog a’u ffrindiau. Bydd adloniant gan blant yr ysgol a bydd papurau swyddogol yr efeillio yn cael eu harwyddo yn Gymraeg, Llydaweg, Saesneg a Ffrangeg, gan W. R. Webb a Maer Plouyé.

Bydd Cor Meibion Glyndwr a delynores yn gyfrifol am yr adloniant o 6.30 y.h. a bydd bar a bwffet ar gael gan y Grouse. Ar Ddydd Sadwrn 15fed o Fai bydd ein ymwelwyr yn ymuno a ni am “Hog Roast” a Thonic gyda cherddoriaeth gan ddeuawd lleol adnabyddus, Tonic, a’r mochyn gan Dai Butch. Yn ogystal a hyn bydd ein ymwelwyr yn mynd ar deithiau yn cynnwys taith I Langollen (gan gwrteisi Rheilffordd Llangollen) ac ymweliad I Ewephoria a fydd yn ddiddorol gan fod Plouyé mewn ardal lle mae ffensys a defaid yn bethau estron.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article