statcounter

       

Mai 2004 May

Ysgol Carrog

Mae “Carrog Crafters” wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer yr arddangosfa ar nos Wener Mai 21ain. Mae croeso i bawb i’r Neuadd am 7 o’r gloch gyda lluniaeth ysgafn. Cafodd Eleanor Sansom gyntaf yn yr Eisteddfod yn Llanelwy, a bydd yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod yn Sir Fon. Roedd balwnau a baneri yn hedfan i ddathlu penblwydd arbennig Mrs Jones.

Mae’r Ysgol wedi croesawu 5 o blant rhan amser 3 oed. Mae Francis, Megan, Osian, Sam, Maddie yn setlo’n dda. Pob lwc i Molly Bourne, Charlotte Roberts a Sioned Roberts sydd wedi ymuno a Band Chwythbrennau Ieuenctid yng Nghorwen.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article