statcounter

       

Mai 2004 May

Neuadd

Mae Ystad Rhagatt wedi cyflwyno piano Yamaha I’r Neuadd sydd yn ychwanegiad gwerthfawr. Yn y cyfarfod diwethaf fe gytunwyd I ofyn I Mr. Brynle Hughes I wneud tipyn o fan adgyweirio I do’r Neuadd ac I adnewyddu’r gwteri wrth gefn y Neuadd. Mae’r difrod a gafwyd ar ol y fandaliaeth wedi ei drwsio ond hyd yn hyd nid oes unrhyw newydd am y rhai a achosodd y difrod er mwyn I ni allu gofyn am iawndal. Byddwn yn tynnu rhif cyntaf y Clwb 100 y Mis nesaf.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article