statcounter

       

Mai 2004 May

Etholiadau’r Cyngor a’r Gymuned

Ar Fehefin 10fed bydd etholiadau ar gyfer aelodau Sirol Cyngor a Chymuned Ewropiaidd. Nid yw yn bolisi gennym I basio barn boliticaidd ond mae gofyn I enau fod I mewn erbyn Dydd Iau 13eg o Fai. Rydym yn gofyn fodd bynnag I’r ymgeiswyr adael I ni fel cymdeithas wybod eu bwriad, a’r hyn sydd ganddynt ar y gweill I Garrog/Parc os ydynt yn cael eu hetholi. Rydym hefyd yn cynnwys y rhai nad ydynt yn byw yn y gymuned os sydd am ein cynrychioli. Byddwn yn printio’r sylwadau hyn yn y rhifyn nesaf er mwyn rhoi cymorth I chi fel pleidleiswyr I benderfynnu. Rydym wedi son am nifer o achosion pentrefol yn ystod y misoedd diwethaf a bydd yn ddiddorol gweld pwy fydd yn fodlon wynebu’r problemau hyn. Bydd y Cynghorydd Rhys Webb yn ymddeoli ar ol blynyddoedd maith o wasanaeth I’r Llywodraeth Lleol Mae wedi bod yn ffyddlon I’r gymuned ac I’r Cyngor l leol fel Cynghorydd Annibynnol am 46 mlynedd, yn ogystal a bod yn Gadeirydd Llywodraethwr yr ysgol ac yn aelod o bwyllgorau di-ri.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article