statcounter

       

Mai 2004 May

Llythyrau

Siop Carrog

Annwyl Olygydd,
Rwyf yn gofidio fod Siop Carrog wedi cau, a’r effaith y mae hyn yn mynd I gael ar y gymuned, yn ogystal a’r argraff y bydd yn ei roi I ymwelwyr. Tair mlynedd yn ol roedd gan Garrog Siop a swyddfa Bost a oedd yn ffynnu a does dim rheswm pam na all hyn fodoli unwaith eto yn y dwylo iawn. Mae hanfodol I unrhyw fentr fedru cynnig gwasanaeth na geir mewn archfarchnadoedd. Mae digon o sgop yma I gynnig cynnyrch lleol I bobl y pentref ac I ymwelwyr yn dymhorol. Mae gan Jane a minnau diddordeb mewn agor Siop Gymunedol, sydd yn cael ei redeg gan bobl lleol yn wirfoddol ac yn cynnig mwy na chynnyrch ond lle I fobl gyfarfod, ffotogopio, I “shredio” llythyrau wast y.b yn ogystal a gwerthu bwyd fres ac eitemau hanfodol (glo, matsys y.b) Rydym ar ddeall y bydd Siop Carrog ar gael o Fis Gorffennaf ymlaen ac felly mae gofyn dechrau cynllunio nawr. Cysylltwch a Jane ar 01678 520400 os ydych am roi cymorth I ni gael Siop Carrog ar agor unwaith eto.

John Legg
Berwyn House.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article