statcounter

       

Mai 2004 May

Dyddiadur 1af – 15fed o Fai – Arddangosiad o ddarluniau Ed Fisher yn Llyfrgell Llangollen.

14eg o Fai – Derbyniad Efeillio gyda Cor Meibion Glyndwr I ddilyn – yn rhad ac am ddim.

15fed o Fai – ‘Hog Roast’ gyda adloniant gan Tonic. – Tocynnau £5 yn y Neuadd.

Eglwys Carrog – Noson Goffi – Iau, 27ain o Fai yn GreenAcres. Mwy o fanylion ar bosteri yn nes at yr amser.

Gwasanaethau Eglwys ym Mis Mai

2il – 9.30 – Cymun
9fed – 11.00 - Gweddi Foreuol
16eg - 11.00 – Cymun
23ain – 11.00 – Gweddi Foreuol
27ain – Noson Goffi – 7.00
30ain – 9.30 – Cymun

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article