statcounter

       

Mehefin 2004 June

Golygyddol

Yn ol erthygl tudalen lawn mewn papur newydd lleol, mae Carrog yn bentref distaw iawn, sy’n ddel a’I brif atyniad yw, rhywle I ymddeol ynddo. Nid dyma’r argraff a gafwyd gan ein ymwelwyr o Plouyé, nag ychwaith gan ymwelydd arall a arhosodd yng Ngharrog dros nos ac a gafodd ei hysgogi I ysgrifennu atom. A oes gan unrhyw un ohonoch farn am hyn? Mi wnawn brintio eich sylwadau y Mis nesa’.

Ymddiheuriadau I’r rhai na dderbyniodd rifyn Mis Mawrth. Mae’r nifer o gwynion a gawsom yn dangos ein bod yn boblogaidd !Mae ein bechgyn papur yn derbyn hyfforddiant dwys cyn I ni ddosbarthu’r rhifyn nesa’.

Cofiwch y gall unrhyw un gyfrannu llythyrau neu erthyglau ar unrhyw bwnc cyn belled a bo lle gennym! Gyrrwch eich cyfraniad drwy e.bost I editor@ybont.deevalley.com neu ffoniwch 430397 neu 430625.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article