statcounter

       

Mehefin 2004 June

EFEILLIO / PLOUYÉ

Mae Carrog a Llidiart y Parc yn awr wedi eu hefeillio’n swyddogol gyda Plouye yn dilyn seremoni llwyddiannus ar Ddydd Gwener Mai 14eg 2004.

Cafodd ein ymwelwyr daith o gwmpas Chwarel Pennarth a drefnwyd gan Keith a Tina Lloyd, gan gynnig golwg o Garrog , Llidiart y Parc a Dyffryn Dyfrdwy o ben mynydd Pennarth. Cafwyd lluniaeth ysgafn yng ngardd y fferm gan adael ein ymwelwyr yn fud ar ol y croeso a harddwch y golygfeydd o’u cwmpas.

Cafwyd ymweliad o gwmpas Ysgol Carrog cyn dychwelyd I’r Neuadd I ymuno a nifer o bentrefwyr I fwynhau adloniant gan blant Ysgol Carrog yn cynnwys taith hanesyddol o gwmpas Carrog yn Gymraeg, Saesneg a Ffrengig. Diolch I Marthe Whitehall am gyfieithu mor dda.

Fe arwyddwyd y papurau swyddogol gan y Cynghorydd Rhys Webb ar ein rhan ni a’r Maer Marcel Le Guern ar ran Plouyé. Cafodd y papurau eu harwyddo mewn pedair iaith, Cymraeg, Saesneg Bretoneg a Ffrengig, yn ogystal a derbyn anrhegion. Rhoddodd y Bretoniaid ddarn o bren wedi ei gerfio I Garrog a derbyniodd y Bretoniaid blat wedi ei pheintio gan Valmai Webb. Cafwyd lluniaeth ysgafn yn cynnwys caws a gwin Cymreig, a chacen gri. Yn ystod yr hwyr cafwyd cyngerdd gyda Chor Meibon Glyndwr, Charlotte Davies a Heather Blair a Bethan Scottford. Roedd yr ymwelwyr wedi eu plesio’n fawr gyda safon yr adloniant ac yn gobeithio y gallant roi croeso cystal I ni ryw ddydd.Mwynhaodd pawb fwyd wedi ei baratoi gan Y Grouse.

Aeth y Bretoniaid ar y ytren I Langollen Ddydd Sadwrn gyda thocynnau am ddim gan gwmni’r Rheilffordd. Cafwyd Rhost Mochyn Nos Sadwrn gyda adloniant gan Tonic ac Adam Kelly sy’n adnabyddus yn yr Eisteddfod.

Ddydd Sul roedd taith I Ewephoria lle mwynhaodd pawb arddangosfa cwn defaid. Mae defaid yn bethau prin iawn yn Plouyé, ac felly roedd gweld ci yn gweithio gyda defaid yn beth newydd.Daeth y diwrnod I ben gyda swper yn Y Grouse.

Diolch yn fawr I bawb a fynychodd y gweithgareddau ac a gyfrannodd I wneud y penwythnos yn llwyddiant, gyda diolch arbennig I’r merched a fu’n paratoi’r salad ar gyfer y Rhost Mochyn.

The signing at the Twinning Ceremony

Cynghorydd Rhys Webb a’r Maer Marcel Le Guern yn arwyddo y Ddogfen efeillo yn Gymraeg, Llydaweg, Saesneg a Ffrangeg.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article