statcounter

       

Mehefin 2004 June

Neuadd - Carrog

Mae’r Neuadd yn dal I gael ei defnyddio gan bob rhan o’r gymuned. Rydym wedi cael byrddau newydd ar ol 20 mlynedd o wasanaeth gan yr hen fyrddau, y tu mewn a’r tu allan I’r Neuadd. Mae hyn yn rhoi’r cyfle I ni gael gwared o sbwriel a chadw’r Neuadd yn daclus. Byddwn yn gofyn I chi gadw’r byrddau a’r cadeiriau ar ol eu defnyddio os gwelwch yn dda.

Tynnwyd y tocynnau cyntaf o’r Clwb 100 ar Ddydd Sadwrn Mai 15fed.
Yr enillwyr oedd Mr Gren Teague £20,
Mrs Joan(Grouse)Jones £10.

Cynhelir y cyfarfod blynyddol ar Fehefin 21ain am 7 o’r gloch y.h.

Mae croeso I bawb ac mae gan bawb yr hawl I’w farn ynglyn a sut mae’r Neuadd yn cael ei defnyddio.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article