statcounter

       

Mehefin 2004 June

Weli’s a Berfa

Nid wyf am roi’r argrtaff fy mod yn un diflas ond rwy’n siwr ei bod yn amser I ni gael glaw erbyn hyn.

Er fod yr haul wedi galluogi I mi ddal I fyny gyda llawer o waith anorffenedig, os na gawn ni law yn fuan mi fydd Y Llan yn debyg iawn I’r Sahara am gydo; y flwyddyn.

Mi fu’n rhaid I mi brynnu silwair gan gymydog I mi er I mi feddwl fod gennyf ddigon o wair hyd nes I’r gwartheg fynd allan.Wrth ddweud ‘prynnu’ mewn traddodiad ffermwyr nid wyf wedi talu amdano eto! Cefais gryn dipyn o drafferth gyda buwch yn dod a llo yr wythnos diwetha’ a bu’n rhaid I mi alw ar Vivien I roi help llaw, ond er gwaetha’r tynnu a’r tuchan bu’n rhaid I ni alw ar Keith a’I ‘ratchet’.Erbyn hyn roedd y fuwch wedi penderfynnu nad oedd hi am roi genedigaeth I’r llo ac yn gwrthod cydweithio.

A minnau bron a rhoi’r gorau I obeithio am gael llo byw, dyma’r fuwch yn penderfynnu gwthio unwaith eto, gan roi genedigeath I lo bach o’r diwedd.

Fe gyrhaeddodd Keith a Vivien I weld buwch a llo yn cyfarwyddo a minnau’n edrych fel fy mod wedi gwneud 12 rownd gyda Lennox Lewis.

Mae’r wyn wedi cael eu dos rhag llyngier a’r defaid wedi cael eu cynffona. Y dasg fawr nesa’ fydd cneifio y mis nesa’. Yn y cyfamser bydd yn rhaid I mi gario ‘mlaen gyda’r sied newydd. Jobyn bach ar gyfer y gaeaf oedd hwnnw ond fel arfer nid yw cynlluniau wedi mynd yn esmwyth yn y Llan. Effallai y byddaf wedi ei orffen erbyn yr erthygl nesaf.

Gareth Llan.
© Gareth Bryan. 2004.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article