statcounter

       

Mehefin 2004 June

Materion Iechyd

Ar Ebrill 1af fe newidiodd gwaith y GP. Bydd cleifion yn cael gwell sylw gan fod y meddygon yn cael eu talu yn ol y gwasanaeth y meant yn ei gynnig. Bydd rhai cleifon o cael mwy o sylw gofalus e.e bydd y rhai hynny sy’n dioddef o glefyd y siwgr asthma, neu glefyd y gallon yn cael eu monitor er mwyn ceisio osgoi problemau. Bydd meddygon hefyd yn penderfynnu yn erbyn cynnig ambell I wasanaeth ac fe fydd y Bwrdd Iechyd Lleol yn gyfrifol am hyn.Bydd oriau y tu allan I oriau’r feddygfa hefyd yn cael eu trin gan y Bwrdd Iechyd Lleol. Gallwch ffonio’r rhif arferol ac fe wnaiff gwasanaeth ffon ddelio a’r alwad. Mae rhai yn poeni am y wasanaeth yma on mae wedi bod yn rhedeg yn Y Waun a rhannau eraill yn llwyddiannus. Mae gan Gymru brinder o dros 200 o feddygon teulu. Wrth geisio gwella gwaith a bywyd meddygon bydd nyrsus a chemist yn gwneud peth o’r gwaith. Bydd hyn yn rhyddhau’r doctoriaid I wneud y gwaith pwysig na all ei wneud gan eraill. Bydd taflenni yn esbonio’r newidiadau ar gael yn y Feddygfa, Optegydd mewn Cemist neu ddeintydd.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article