statcounter

       

Mehefin 2004 June

Eisteddford Llangollen

Bydd yr Eisteddfod yn dathlu ei phenblwydd yn 58 oed ym Mis Gorffennaf gyda llu o adloniant a chystadlu gwych fel arfer. Yn ogystal ac artistiaid megis Michael Ball, Aled Jones, a’r Opera Babes byddwn hefyd yn croesawu 20 o ddawnswyr Bretoneg, Kan Breizh a fu yma 2 flynedd yn ol I’r gymuned. Byddant yn awyddus I ail danio hen gyfeillgarwch.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article