statcounter

       

Mehefin 2004 June

Etholiadau Mehefin 10fed

Yr ymgeisiwyr ar gyfer yr etholiadau yw – Cyngor Sir Ddinbych – un lle.

Ymgeiswyr – David Ellis Jones, Huw Llywelyn Jones, Nigel Paul Roberts, Lyn Silcox, Arthur Mark Thomas.
Yn rhifyn Mis Mawrth roedd cyfle I’r ymgeiswyr esbonio yr hyn y meant yn fwriadu ei wneud I helpu Carrog a Llidiart y Parc. Cawsom yr atebion canlynol :–

“Rwyf yn croesawu’r cyfle I ddweud wrth bobl Carrog a Llidiart y Parc am yr hyn yr ydwyf wedi ei wneud, ac am ei wneud I’r gymuned. Bydd y rhan fwyaf ohonoch yn fy adnabod fel Nigel Llaeth, rydych yn fy ngweld yn rheolaidd ac yn gwybod fy mod wedi gweithio I’r Gwasanaeth Tan am dros 30 mlynedd. Os byddaf yn cael fy ethol byddaf yn cwffio dros faterion sy’n bwysig I ni I gyd. Rwyf yn sefyll fel Aelod Annibynnol yn cynrychioli bobl y gymuned sydd yn fy marn I yn bwysig.
Nigel Paul Roberts.

“Rwyf wedi bod yn byw yng Ngharrog am bron I 20 mlynedd bellach ac wedi bod yn rhedeg busnes insiwrans yng Nghorwen am y rhan fwyaf o’r amser.Rwyf yn gyfarwydd a digwyddiadau lleol a’r bobol sy’n cael eu heffeithio. Mae’r holiadur diweddar wedi dangos fod nifer o achosion sy’n poeni’r gymuned. Diolch I’r rhai a ddychwelodd yr holiaduron.Os ydych am anfon eich holiadur gallwch ei roi drwy’r drws yn ‘Glanaber’, Carrog neu Swyddfa Insiwrans yng Nghorwen.

Rwyf yn addo y byddaf yma I wrando, I glywed ac I fod ar gael I chi beth bynnag yw eich barn boliticaidd. Fy mwriad yw I weithio’n galed gyda Cyngor Sir Ddinbych a’r bobl leol gan ddefnyddio barn leol a synnwyr cyffredin ar achosion sy’n bwysig I ni. Rwy’n credu y dylai Cynghorwyr fod yn barod I gynrychioli’r bobl ac nid eu hunain. Rydym I gyd yn talu trethi, ac felly mae gennym hawl I’n barn, Trwof I fe gewch yr hawl. Gobeithio yt gwnewch fy nghefnogi yn yr etholiadau lleol a helpu gwneud gwahaniaeth.”
Lynne Silcox

Ni fydd etholiad ar gyfer Cyngor Cymunedol Corwen. Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu hethol yn cynnwysss David Jones a Brynle Hughes.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article