statcounter

       

Mehefin 2004 June

‘Ocsiwn’ Elusen

Gobeithir cynnal ‘ocsiwn’ elusen yn yr Hydref I godi arian tuag at y Neuadd ag Eglwys Llansanffraid.

Os oes gennych unrhyw ddodrefn, teganau, offerynnau cerdd, lluniau, neu unrhyw beth arall nad ydych yn eu defnyddio, byddwn yn ddiolchgar iawn ohonynt.

Cysylltwch a Paul Fisher ar 430397 a wnaiff drefnu cludiant.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article