statcounter

       

Mehefin 2004 June

Pandemoniwm Brwsh Paent

Llu o bobl, lluniau wedi’I fframio, a bwyd da. Mae hyn yn golygu un peth – Arddangosfa ‘Carrog Crafters’. Ar yr 21ain o Fai bu plant CA2 yn ymarfer eu dawn greadiogol. Roedd nifer o paentiadau ar werth a gwerthwyd y rhan fwyaf ohonynt. Bu arlunwyr y dyfodol o Bl 6 yn brysur yn gweithio fel- Cadeirydd – Gus Shaw, Is-Gadeirydd – Isobel Cardwell, Trysorydd – Sean Allan, Cyhoeddusrwydd – Lauren Bourne ac Ysgrifennydd – Angharad Roberts.

Bu plant CA2 ar daith I Lerpwl I ymweld a galeri’r Tate a’r Walker a cafodd rhai eu hysbrydoli gan waith a welwyd yno. Agorwyd yr arddangosfa gan Dr Max Gibbs a trefnwyd raffl gan Nia Roberts a gododd £50. Roedd y mynediad am ddim a lluniaeth ysgafn I bawb. Rhoddodd y plant araith a diolch I Daniella a Louisa am eu gwaith.

Lauren Bourne

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article