statcounter

       

Mehefin 2004 June

Rysait a Mis

Cig Oen wedi’I Rostio.

2 ddarn gwddf o gig oen oel llysiau

Stwffin – 1 nionyn, 2oz o seleri, 8oz o friwsion bara, 1 wy, 10z o fenyn, pupur a halen.

Grefi – 1oz o flawd, sudd o’r cig, 1 peint o ddwr tatws neu lysiau.

Torrwch y nionyn a’r seleri yn fan.Cymysgwch yr wy. Cymysgwch gynhwysion y stwffin gyda’I gilydd. Tynnwch yr asgwrn tennau o bob darn o gig. Torrwch ar draws pen asgwrn y cig tua 1 a hanner modfedd o’r pen. Tynnwch y brasder ac yna’r cig oddi ar yr asgwrn. Gwniwch y ddau ddarn o gig at eu gilydd fel bo’r esgyrn yn troi tuag allan ac yn ffurfio coron. Sefwch mewn tin rhostio a’I frwsio gyda saim. Gosodwch y stwffin yng nghanol y goron. Gosodwch ffoil coginio drosto I gadw’r stwffin rhag sychu, a’r esgyrn rhag llosgi.Rhostiwch mewn popty (350F neu 177C , marc nwy 4) gan adael 30 I bob pwys. Tua 20 munud cyn diwedd y coginio, tynnwch y ffoil coginio gan adael darn bach dros y stwffrouxin.

Y Grefi – gwnewch allan o’r blawd a’r sudd o’r cig. Rhowch y dwr tatws neu lysiau I mewn gan ei ferwi am 2 I 3 munud.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article