statcounter

       

Mehefin 2004 June

Argraff Gyntaf

Mae argraff gyntaf yn gallu twyllo fel a ddarganfyddais wrth I mi ymweld a pentref bach yng Nghymru. Roedd Alan, fy nhymar gwaith am I mi gyfarfod ei bartner busnes I drafod gwaith. Nid oeddwn wedi bod yng Nghymru ers I mi fod yn blentyn bach. Roeddwn yn cofio mor llwyd charafannau a gwynt.

Roedd yr awyr yn llwyd wrth I ni adael Leeds ond wrth I ni gyrraedd Caer fe gododd y cymylau ac fe wennodd yr haul arnom wrth I ni gyrraedd Carrog ar lanau’r Afon Ddyfrdwy. Cefais y cip olwg cyntaf o Garrog dros yr afon. Clwstwr bach o dai a thafarn, wrth I ni ddod dros y bont.Y tu ol I ni roedd y niwl yn rolio dros y mynyddoedd yn wahanol I’r olygfa o’r man yr oeddem yn mynd I aros. Fe syrthiais mewn cariad a’r hyn o’m cwmpas, y stesio fechan, yr afon yn troelli trwy’r dyffryn a’r heddwch, dim traffic, a’r ffordd yr oedd yr adeiladau’n nythu yn y tir yn union fel eu bod yn ceisio cuddio.

Roeddem yn aros yn Dewis Dyddyn gyda phartner busnes Alan sef Paul, a’I wraig Christine. Yn sydyn roedd gennyf ofn eu cyfarfod, roeddem dair awr yn hwyr, a minnau’n ddieithryn. Nid oedd yn rhaid I mi boeni, cefais groeso fel hen ffrind I’r teulu. Fel Paul a Christine roedd y pentref yn gewnud I ni deimlo ein bod yn ‘perthyn’. Roedd yr amgylchedd yn hudolus. A mynyddoedd o’n cwmpas, a’r niwl yn dod I lawr dim ond y Grouse a fedrodd ein denu allan. Cawsom groeso cynnes, bwyd da a chwmni gwerth chweil. Roedd yn fendigedig cael ymlacio, ac edrych allan ar olygfa hardd a distaw a oedd yn hollol wahanol I fywyd y dinas.

Wrth I mi orwedd yn y gwely yn hwyrach y noson honno, yn gwrando ar yr afon yn rhuthro o dan y bont ac yn sisial rhwng y cerrig roeddwn yn teimlo fel fy mod wedi bod yma o’r blaen. Roeddwn yn ysu am aros ond roedd yn rhaid dychwelyd I’r gwaith. Wrth I mi ysgrifennu’r llythyr yma yn ol yn Leeds meddyliaf am yr amser byr ond bendigedig I mi fod yng Ngharrog, a gobeithiaf gael dychwelyd yn fuan I’r pentref sydd wedi dwyn fy nghalon.

Jayne Ogier. Leeds.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article