statcounter

       

Gorffennaf 2004 July

Ysgol Carrog

Bu plant CA2 ar daith I Theatre Ciwyd I weld perfformiad o’r Mabinogi gan gymryd rhan mewn gweithdy drama.

Bu Roman Whitehall a Molly Bourne yn cynrychioli Ysgol Carrog mewn cynhadledd Diogelwch Ffordd yng ngwesty’r Faenol Fawr. Fel rhan o Wyl Glyndwr death Ysgol Glyndyfrdwy I ymuno a ni am fore o arlunio gyda’r arlunydd amgylchedd Tim Pugh. Dangosodd Tim ddarluniau o’I waith yng Nghymru ac yn Tasmania cyn I’r plant fynd ati I greu gwaith eu hunain gyda defnyddiau a oedd ar gael o gwmpas iard a chae’r ysgol.

Fel rhan o’r prosiect Hanes bu CA2 yng Nghaer Gai, Bala I wrando ar Mr Bill Matthews yn son am y Rhufeiniaid.

Croeso I Imogen Cussick sydd wedi ymuno a’r Meithrin ac a fydd yn dod I’r Ysgol yn llawn amser ym Mis Medi.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article