statcounter

       

Gorffennaf 2004 July

Carnifal a Ffair Haf

Cynhelir y Camifal ar Awst l4eg. Bydd stondinau, tren bach a castell hwyl a sioe ffrwythau a llysiau. Brenhines y flwyddyn hon yw Angharad Roberts, gyda Lauren Bourne, Molly Westbury ac Elisha Nash yn gweini ac Oliver Knight yn ‘page’. Coronir y frenhines gan Bethan Scotford. Bydd yr orymdaith yn dechrau o Stesin Carrog am 1.30 p.m. a’r carnifal yn dechrau am 2 p.m. Bydd bar yn ystod yr hwyr gyda lluniaeth a cherddoriaeth Salsa gyda athro a fydd yn dysgu dawnsfeydd I ni.

Bydd holl arian yn cael ei roi I elusaenau Ileol.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article