statcounter

       

Gorffennaf 2004 July

Dyddiadur

Clwb Bowlio Cynwyd. Bydd noson gymdeithasol ar Nos Wener 23ain o Orffennafyn Neuadd Carrog am 7 o’r gloch y.h. Tocynnau £5 I oedolion a £3 I blant, yn cynnwys bwffe ac adloniant.

Codi Arian Tuag At “Y Bont”

Dewch I ddathlu Penblwydd 1 af “Y Bont” yn y Neuadd. Nos Sadwrn 2 il o Hydref, lle bydd cawl a noson o adloniant.

Ocsiwn Elusen

Nos Sadwrn l6eg o Hydref 2004 am I o’r gloch, y nwyddau I’w gweld o 11 o’r gloch ymlaen. Fe fydd yr elw yn mynd tuag at Y Neuadd ac Egiwys Carrog, felly os oes gennych unrhyw beth I’w gynnig, cysylltwch a Paul Fisher ar 430397 neu unrhyw aelod o Bwyllgor y Neuadd neu’r Eglwys.

Os ydych yn barod I roi help llaw ar/neu cyn y dydd byddwn yn ddiolchgar iawn.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article