statcounter

       

Medi 2004 September


Golygyddol

Dyma ni wedi cyrraedd rhifyn deuddeg. Blwyddyn gron ers I’r rhifyn cyntaf gael ei argraffu. Mae wdi bod yn waith caled I nifer o bobl yn cynnwys Sw Jones sy’n cyfieithu I ni, y tim sy’n dosbarthu’r papur, a phawb arall sydd wedi cyfrannu. Diolch yn arbennig I’r rhai sydd wedi dangos digon o ffydd I’n noddi ni fis ar ol mis, un a’I trwy ein noddi neu drwy dalu am hysbyseb. Rydym wedi derbyn grant am £105 ond yn anffodus, talu am fis yn unig a wnaiff hyn. Bydd angen I gymaint ohonoch a sydd bosib fynychu’r Parti Penblwydd (‘Birthday Bash’) ar Ddydd Sadwrn 2il o Hydref I sicrhau ein bod yn codi digon o arian I ddal I fynd am flwyddyn arall.. Dim ond tair tudalen sydd yn y Rhifyn hwn, yn bennaf gan ein bod am argraffu’n gynnar. Gobeithio y bydd mwy yn y rhifyn nesa!

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article