statcounter

       

Medi 2004 September


Bont Sydney

Ceowsi’r Bont

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn croesi’r bont nifer o weithiau mewn wythnos heb feddwl amdano. I ni ma’e fodd o fynd o un lle I‘r llall heb wlychu ein traed. Nid yw pob pont yr un fath fodd bynnag, wrth I ni ddarganfod ar ein taith I Sydney. Mae ein ffrindiau yn Awstralia yn wynebu hyn yn dra gwahanol, fel I ni ddarganfod.Roedd yn rhaid I ni fynd ar fferi o gylch yr harbwr yn gyntaf. Oedd mi oedd fferi yng Ngharrog flynyddoedd yn ol. Mae’n bosib gyrru ar draws, ond fe aethom ar y bont gyda ymwelwyr eraill er mwyn cymharu’r profiad a chroesi’r bont yma.

Roedd yn rhaid bwcio a thalu o flaen llaw gan gyrraedd ar amser penodedig, ac yna aros mewn grwpiau o ddeg mewn ‘stafell’ fechan cyn croesi. Does dim gofyn am hyfforddiant mewn diogelwch er mwyn croesi pont Carrog, dim ond gobeithio y bydd gyrrwyr yn rhoi digon o amser I ni frysio I mewn I’r cilfannau heb bwyso gormod dros y wal. Mae Pont Harbwr Sydney yn stori wahanol.

Ar ol cael ein arholi am ein iechyd cawsom brawf anadl - (am 2 o’r gloch ar brynhawn Gwener). Ar ol hyn roedd yn rhaid gwagu ein pocedi a gwisgo rhywbeth a oedd yn debyg I ‘babygro’ llwyd anferthol, cyn clipio siaced, het, scarff, menyg, lamp pen, radio, chlustffonau a hances boced atom. Gan edrych fel rhywbeth o blaned arall, roedd yn rhaid dangos ein bod yn gallu dringo ysgol fetel cyn pasio I groesi’r bont. O’r diwedd cawsom ein clipio at raff ddiogelwch hyd nes I ni ddychwelyd.

Nid oedd yn waith called wrth ddringo ond roedd yrolygfa o’n blaen yn werth ei gweld. Roedd yr haul yn machlud wrth I ni ddringo a chroesi’r ‘catwalk’ cyn croesi I weld y ddinas yn goleuo ar noson o aeaf (Gorffennaf). Cawsom gyfle I dynnu lluniau, a csafwyd esboniad radio gan ein arweinydd , yn disgrifio’r bont a’r golygfeydd. Cymerodd hyn I gyd o gwmpas 3 awr a hanner erbyn I ni gyrraedd yn ol a dad-wisgo.

Roedd meedwl am gael dirwy am fod yn hwyr yn ol a methu’r ‘Early Doors club’ wedi diflannu.

Yn 134m o daldra a 1149m o hyd, mae Pont Harbwr Sydney yn sicr yn fwy na phont Carrog. Ac yn52,800 tunell mae’n llawer trymach. Mae pont Carrog fodd bynnag yn hyn, wedi ei hadeiladu yn 1661 mae’n 270 mlynedd yn hyn, ac os wnawn ni edrych ar ei hol a’I thrin gyda pharch mae’n siwr o fod yma am flynyddoedd I ddod.

Cafodd y ddwy bont eu hadeiladu I‘r un pwrpas - I gysylltu dwy ran o’r un gymuned sydd wedi ei gwahanu gan ddwr.

Ian and Bronwen Lebbon

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article