statcounter

       

Medi 2004 September


Gwyl Cofio Glyndwr

Cynhelir Gwyl Cofio Glyndwr yng Nghorwen a Charrog ar y 17eg a’r 18eg o Fedi. Bydd o ddeutu 20 o ddawnswyr ‘Manx’ a cherddorwyr a 8 o Lydawyr yn mynychu. Bydd Llydawyr yn chwarae ar Sgwar Corwen a Nos Wener cyn I bopeth symud I Garrog am noson o gerddoriaeth a dawnsio yn y Neuadd gyda bar a BBQ. Nid yw’r mynediad o £2 yn cynnwys y BBQ. Ddydd Sadwrn bydd dawnsio ‘Manx’ yng Nghorwen gyda gweithdy ar gyfer plant ac oedolion. Yn ystod yr hwyr bydd cyflwyniad o ddagr I’r Cyngor Lleol a drama fer am Glyndwr I ddilyn. Bydd cerddoriaeth gan grwpiau Cymreig, Bretoneg a Manx gyda bar a luniaeth ysgafn. Mynediad am ddim. Dewch I gefnogi os y medrwch gan mai gwyl I bobl leol yw hwn wedi’r cwbl.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article