statcounter

       

Medi 2004 September


Neuadd

Cynhaliwyd cyfarfod ar Ddydd Llun 16eg o Awst.

Mae’r Swyddfa Bost yn debygol o ddefnyddio’r Neuadd am dipyn a bydd gofyn newid clo’r drws gan nad oes rhest penodedig o allweddi mwyach gan fod copiau wedi eu gwneud.

Codi tal am logi’r Neuadd - Bydd rhestr newydd yn gael ei benderfynnu yn fuan.

Adroddiad Trysorydd - Rhoddwyd esboniad o’r sefyllfa ariannol a cafwyd 100 gan y ‘Grouse’.

Llenni - Mae’r defnydd wedi ei brynnu ac wedi ei yrru I gael triniaeth tan.

Ceir rhest copi llawn o‘r nodiadau gan yr Ysgrifennyddes Janice sheasby os y mynnir.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article