statcounter

       

Medi 2004 September


Weli’s a Berfa

A’r cynhaeaf wedi gorffen death yr amser I lanhau’r peiriannau a’I rhoi yn eu gwlau am flwyddyn unwaith eto. Jobyn hanfodol mae arna’I ofn. Felly yng nghanol storm yr wythnos ddiwetha’ fe ddechreuais arni.

Ni ddylai hyn fod wedi cymryd gormod o amser ond fel ac y mae pethau yma yn ‘Llan Farm’ fe aeth pethau o chwith. Fe aeth yr ‘haybob’ a’r ‘centipede’ heb drafferth ond cefais fwy o drafferth gyda’r belar. Er mwyn clirio gwair a oedd wedi mynd yn sownd fe ddringais I mewn iddo. Fe ddaeth y gwair yn rhydd ond yn anffodus sylweddolais fy mod I’n sownd.Rwy’n un sy’n credu’n gryf mewn ‘panicio’ gyntaf a meddwl wedyn, felly ar ol cicio a straffaglu fe aeth fy nhroed yn sownd hefyd. Llwyddais I dynnu fy esgid a rhyddhau fy nhroed cyn tynnu fy melt a rhyddhau fy hyn. Efallai y byddai’n syniad da cario ffon symudol gyda mi o hyn ymlaen.

Fe aeth y tarew yn ol dipyn yn gynharach na’r disgwyl. Ar ol hel y gwartheg a throi’r tarw tua’r cae cefais sioc wrth weld y tarw’n dod ar ras wrth edrych am ei ‘harem’. Nid oedd am gael wahanu o’r marched a doeddwn I ddim yn hapus iawn am ei driniaeth o ddrws y sied. Mae’r wyn wedi eu diddyfnu ac wedi mynd I dir gwell a’r defaid wedi mynd I dir uchel. Rwyf wedi sortio’r defaid I weld pa rai fydd yn aros yn fy nghwmni am flwyddyn arall ac wedi trimio eu traed.

O ganlyniad I’r tywydd erchyll dim ond un boncyff bach o redyn sydd wedi cael ei drin, a chan iddi lawio’n ofnadwy ar ol I mi orffen mae’n debyg I hyn fod yn wast o amser beth bynnag. Mae‘n debyg na ddylwn I roi ffydd yn y tywydd erbyn hyn.

Gareth Llan.
© Copyright Gareth Bryan - 2004

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article