statcounter

       

Medi 2004 September


Materion Iechyd

Beth ydy ‘dafad’?

Mae gwenwyn ‘dafad’ yn effeithio ar y croen ac yn gwneud iddo dyfu’n gyflymach nag arfer a throi’n arw. Ceir ‘defaid’ fel arfer ar y dwylo, y traed, a’r wyneb, ond fe all ‘dafad’ dyfu yn unrhyw fan. Maen’t yn gwasgaru’n hawdd ac mae rhai bobl, yn enwedig plant yn fwy tueddol o’I dal. ‘Verucca’ yw dafad sy’n tyfu ar sawdl y troed. Mae’n tyfu I mewn I’r croen gan fod y droed yn gwasgu arno wrth gerdded. Bydd y system yn arfer gyda’r gwenwyn ar ol sbel ac mi fydd y ‘defaid’ yn diflannu. Gall hyn gymryd misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd, ond dyma ffordd y corf o ddelio gyda’r haint. Os ydych yn gadael iddynt ddiflannu fel hyn mae’n bosibl na chewch fwy ohonynt.

Sut I gael gwared o ‘ddafad’?

Mae dwy ffordd o gael gwared o ‘ddafad’, unai ei rhewi gyda ‘liquid nitrogen’ neu drwy defnyddio eli neu baent.

Eli neu baent.

Bob nos ar ol ymolchi neu wlychu’r croen er mwyn ei wneud yn feddal dylid:

 *  rwbio’r croen gwyn gyda ‘pumice’ neu ffeil fel bod yr hen groen yn cael ei symud cyn rhoi mwy o driniaeth.
 *  defnyddio baent neu eli o’r fferyllfa gan fod yn ofalus gyda’r croen o gwmpas y ddafad.
 *  defnyddio tap meddygol I sicrhau nad yw’r eli yn rwbio ar ddillad gwely y.b neu ddefnyddio eli megis ‘bazooka’.

Cofiwch -

Bydd angen parhau nes cyrraedd o dan lefel y croen o gwpas y ddafad er mwyn sicrhau nad yw’r ddafad yn dal yno. Stopiwch pan fo’r croen yn edrych yr un fath a chroen normal. Os yw’r dafad yn rhoi dolur neu’n gwaedu, gadewch y driniaeth am noson. Os yw ‘verruca’ yn boenus I gerdded arno, defnyddiwch plastar ‘corn’.

Triniaeth ‘liquid nitrogen’.

Ar gael o’r feddygfa. - Mae’r driniaeth yma yn gallu bod yn boenus, ac yn gallu achosi swigod ond yn gwella 50% o ddefaid ar ol un neu ddau driniaeth.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article