statcounter

       

Medi 2004 September


Ysgol Carrog

Bydd Ysgol Carrog yn ail agor ar Ddydd Iau yr 2il o Fedi a rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn ysgol arall o weithgareddau a phrysurdeb yn Ysgol Carrog.

Croeso I’r Bwni’s newydd a fydd yn ymuno a’r dosbarth Meithrin - Sam Morris, Maddie Morris, Osian Roberts, Megan Jones, Francis Westbury, Joe Hilton, a Maisie Fenner. Croeso hefyd I’r rhai hynny a fdydd yn ymuno a’r Dosbarth Derbyn yn llawn amser - Bryn Smith, Julian Gonzales, Wezley Nash, Sam Hughes, Harry Smith-Hughes, Imogen Cussick , Imogen Ferneyhough, a Barra Liddy.

Bydd Chloe Jones, Blwyddyn 4 yn ymuno a ni Ysgol Ffridd y Llyn, croeso hefyd iddi hi.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article