statcounter

       

Hydref 2004 October


Golygyddol

Blwyddyn Newydd Dda - Y Bont i bawb! Ym Mis Hydref 2003 dechreuodd Y Bont fel taflen newyddion yn hysbysebu gweithgareddau yn y pentre’. Dwy dudalen oedd y rhifyn cyntaf yn debyg iawn i ddyddiadaur o ddigwyddiadau. Y mis hwn mae pum tudalen, ac yn ogystal a dyddiadur mae gennym luniau ac erthyglau. Dyna wahaniaeth mewn blwyddyn!

Nid ydym yn llwyddiannus yn ein nod o hyd - bu rhaid gohurio’r ‘Bash’ hyd nes Mis Tachwedd gan obeithio y bydd pawb yn cefnogi’r noson yn enwedig gan fo plant yn cael mynediad am ddim gyda oedolyn. Dyma rai o’r pethau sydd wedi ymddangos yn y Bont - arwyddion cyflymder yn Llidiart y Parc - sydd yn mynd i ddigwydd! Llwyddiant ein bobl ifanc, digwyddiadau bach a amwr, materion tai, genedigaethau, marwolaethau, dyweddiadau a llawer mwy. Ar hyd y ffordd rydym wedi cael erthyglau rheolaidd yn cynnwys materion ffermio a iechyd - sy’n cael eiu mwynhau gan bawb. Mae’r dudalen llythyrau wedi bod yn boblogaidd hefyd. Am ddeud eich dweud ? D’wedwch trwy’r Bont.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article