statcounter

       

Hydref 2004 October


Penwythnos Geltaidd Carrog Yn Llwyddiant

Arhosodd 10 o Lydawyr a 18 o gerddorwyr o Ynys Manaw yng Ngharrog yn ystod penwythnos 17 - 18 o Fedi ar gyfer Gwyl i gofio Glyndwr.

Manx i Neuadd

Fe gyrhaeddodd y Llydawyr ar y nos Iau gan chwarae a dawnsio gyda phlant Ysgol Carrog ar y Ddydd Gwener ac yn Ninas Bran yn y prynhawn. Cafwyd noson yn y Neuadd ar y nos Wener gyda’r Llydawyr, ymwelwyr Ynys Manaw a nifer o eitemau Cymreig. Roedd y bobol o ynys Manaw braidd yn hwyr yn cyrraedd oherwydd traffic ond wedi newid ac ymuno yn yr hwyl mewn llai na dim, i mewn I oriau man bore Sadwrn. Cafodd pawb fwynhad yn y penwythnos Stem yn Rhug gyda’r ddau grwp yn chwarae a dawnsio. Cafodd tua 100 o blant weithdy dawns yn y pafiliwn yng Nghorwen yn y prynhawn. Roedd un dawnsiwr wedi synnu gan y nifer o blant a oedd am ddawnsio gan mai dim ond tua deg o blant a fyddai’n fodlon dawnsio yn eu cartref hwy.

Bretons in Ysgol Carrog

Diweddodd y noson yn y Grouse gyda’r ddau grwp yn chwarae gyda’i gilydd mewn tafarn orlawn. Bu’r dawnswyr yn perfformio yn y bar cyn symud y bwrdd pwl i un ochr er mwyn cael mwy o le. Fe aeth yr elw o Nos Wener i dalu am gostau teithio a chostau eraill. Cafwyd cinio yn y Cottage gyda Dick a Janice Sheasby cyn mynd am daith dros y Berwyn. Rydym wedi derbyn nifer o lythyrau o ddiolch gan ein hymwelwyr sydd yn awyddus i ddychwelyd ac wedi cael eu perswadio i gystadlu yn Eisteddfod Llangollen y flwyddyn nesa’.

Bretons and Max in The Grouse

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article