statcounter

       

Hydref 2004 October


Plas Hyfryd (St Davids gynt)

Nid yw’r cais gan Gofal Meddwl UK i newid Plas Hyfryd i mewn i Ysbyty, yn cael ei brosesu ar hyn o bryd gan ei fod yn anghyflawn.

Yn ol uwch swyddog y CSA yn Yr Wyddgrug, bydd angen caniatad cynllunio cyn gyrru mlaen - y gwrthwyneb i’r hyn sydd wedi ei ddweud eisoies. Mae Karen Sinclair wedi ysgrifennu at y CSA ac mi fydd hi’n gadael i ni wybod am unrhyw newidiadau.

Mae’n rhy gynnar i alw cyfarfod cyhoeddus ond gallwn leisio barn gyda’n Cynghorwyr lleol. Buasai’n fuddiol pe bai Gofal Meddwl UK yn ein hysbysebu o unrhyw fwriadau.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article